Het Curriculum Vitae (cv) 

Notificatie: de juiste afkorting van curriculum vitae is cv. Het doel van uw CV is in de eerste plaats u en uw vaardigheden bij een mogelijke werkgever aan te prijzen. Werkgevers willen een CV zien waaruit naar voren komt wat de kandidaat kan, hoe effectief hij of zij is en waarom juist die kandidaat uitgenodigd moet worden voor een gesprek. Traditioneel bevat een CV een overzicht van uw opleiding, werkervaring en interesses. Het licht toe waarom u wel of niet geschikt bent voor die bepaalde baan. In de tweede plaats is het CV een leidraad bij het inschatten van uw succes in de toekomst aan de hand van wat u in het verleden gedaan hebt. Een CV is een korte schets, geen autobiografie. Als u uitgenodigd wordt voor een persoonlijk gesprek krijgt u de kans bijzonderheden nader toe te lichten. Ongeacht de structuur die u voor uw CV gebruikt, gelden in het algemeen de volgende regels.

  • houd het eenvoudig en stop het niet vol met onbelangrijke zaken
  • zorg dat het goed leesbaar en foutloos is;
  • werk niet met kopieën
  • wees eerlijk
  • gebruik bij voorkeur actieve werkwoorden zoals voltooide, bereikte, leerde, diende, was verantwoordelijk voor, regelde, zorgde ervoor dat, enz
  • vermeld waar u bereikbaar bent
pastedGraphic.png

OPBOUW (BASIS/STANDAARD) CV

De meest gebruikelijke volgorde van een CV is als volgt:

1. Persoonlijke gegevens

2. Klein persoonlijk profiel

3. Opleiding

4. Werkervaring

5. Activiteiten en kwalificaties

6. Referenties

Hieronder een specificatie van de verschillende onderdelen:

1. Persoonlijke gegevens

Vermeld uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, burgerlijke staat (samenwonen is een formele status) en geboorteplaats.

2. Klein persoonlijk profiel

Hier heeft u de kans uzelf te ‘verkopen’. Houd het helder, beknopt en dynamisch. Schrijf op wat u te bieden heeft in plaats van wat u zou willen bieden. 

3. Opleiding

Beperk uzelf tot details over uw opleiding tot het hoogst bereikte niveau. Als dit een doctoraal examen is dan doet het er niet toe welke cijfers u had voor de propedeuse.

4. Werkervaring

Begin met uw meest recente baan. Vermeld ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata. Gebruik aandachtstreepjes om resultaten, vaardigheden en taken op te sommen. (Na een aandachtstreepje komt een punt/komma (;), het laatste aandachtstreepje eindigt met een punt (.). Gebruik niet meer dan zes aandachtstreepjes in 1x rubriek. Laat geen gaten in de tijd vallen. Als u een poosje niet hebt gewerkt, leg dan uit waarom en noteer wat u in die periode wel deed.

5. Activiteiten en kwalificaties

Geef een opsomming van uw kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties u lid bent (zeker als u een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal of software u vertrouwd bent. Als u op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker.

6. Referenties

Verstrek deze op een aparte lijst en houd ze apart van uw CV. Als u zegt dat referenten ‘op verzoek beschikbaar zijn’, zorg er dan ook voor dat dit zo is!

Voorbeeld:

Een goed Curriculum Vitae moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Pak onderstaand voorbeeld erbij, als je je eigen CV opstelt. Dan weet je zeker dat je geen belangrijke informatie mist!

Persoonlijke gegevens

Kathy van Dam

Spoorsingel 5a

2819 BB Burgerveen

T. 021-1234567

M. 06-12345678

Geboortedatum: 10.03.1986 te Nijmegen

E. kathyvandam@notmail.com

Opleidingen

September 2004 – 1 oktober 2009

HES Hogeschool van Amsterdam, Accountancy

September 1998 – juni 2004

VWO, Stedelijke Scholengemeenschap Burgerveen

Werkervaring

Januari 2011 – heden

Penningmeester Hockey Club ‘Push’

Taken: bijhouden ledenadministratie

Augustus 2010 – heden

Administratief medewerker bij Youth Hostel ‘Aan de Gracht’

Taken: telefoon aannemen, boekingen bijhouden, website up-to-date houden

1 april 2011 – 1 oktober 2011

Boom Accountants & Belastingadviseurs

Taken: het voeren en sluitend maken van administraties, het verzorgen van de fiscale aangifte en het adviseren van klanten op financieel-economisch gebied

1 april 2010 – 1 oktober 2010

Stage bij Ernst & Young

Taken: het voeren en sluitend maken van administraties

Overige werkervaring

1 juli 2008 – 1 november 2010

Amstel Hotel

Werkzaam bij de ophaaldienst van handdoeken ed.

Talenkennis

Nederlands, Engels, Duits

Computerkennis

MS Word, SPSS, Power Point, Excel

Rijbewijs

B

Interesses

Hockey, reizen

Karaktereigenschappen

Nauwkeurig, gestructureerd, zelfstandig, teamplayer, doelgericht, doorzetter

 879 total views,  2 views today